Hea Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi (Töölisnoorte Keskkooli, Kaugõppekeskkooli, Õhtukeskkooli) vilistlane!

 

13. oktoobril 2018.a kell 18.00 toimub vilistlaste kokkutulek koolimajas Jüri tn 42.

 

Kool on avatud juba kell 16.00.

 

Osavõtutasu on 10 € (kohapeal 15 €)

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasium a/a EE721010220012357016 SEB

Selgitus: lõpetamise aasta ja lõpetamisaegne nimi

 

KOHTUME PEOL, OLED OODATUD!

 

Vilistlaste nimekirjaga saab tutvuda koolimajas.

Lisainfo: 782 1426

782 0906


Võru Täiskasvanute Gümnaasium võtab jätkuvalt vastu uusi õpilasi põhikooli– (vanus vähemalt 17) ja gümnaasiumiklassidesse.

Dokumentide vastuvõtt E-R 9.00-16.00 koolis Jüri 42.

Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust, passi koopia, kaks dokumendifotot.

Info tel 782 1426 või vtg@voru.ee