Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine

Vastavalt Võru Linnavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkuleppele 17.10.2019 nr 9.1-1.3/19/3809-2 tagatakse alates

1. septembrist 2020 Võrumaa Kutsehariduskeskuses põhi- ja üldkeskhariduse omandamise võimalused kõikidele praegustele Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastele ning avatakse vastuvõtt ka uutele õppijatele.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus § 80 lg 3
Lisa: 22.01.2020 otsus nr 1 1-l lehel.

VÕRU LINNAVOLIKOGU OTSUS – 22.01.2020 nr 1

Teleklipp

https://www.youtube.com/watch?v=viM8bCJ3Gnk

Kinoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=-Ml45DV_P48

Õpitunni klipp

https://www.youtube.com/watch?v=SmIDeYv_DJ4


Võru Täiskasvanute Gümnaasium võtab jätkuvalt vastu uusi õpilasi põhikooli– (vanus vähemalt 17) ja gümnaasiumiklassidesse.

Dokumentide vastuvõtt E-R 9.00-16.00 koolis Jüri 42.

Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust, passi koopia, kaks dokumendifotot.

Info tel 782 1426 või vtg@voru.ee