Arengukava

Põhimäärus (pdf)

Töökorralduse reeglid (pdf)

Kodukord (pdf)

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi koosseis (pdf)

Õppekava (pdf)

2019/2020 õ.a tunniplaan (pdf)


Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/425102012056

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/420022014022

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

https://www.riigiteataja.ee/akt/415122017002

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015019


Dokumendiregister

Privaatsuspoliitika (Võru Linnavalitsuse andmekaitsetingimused)

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

TÄISEALISE ÕPILASE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK (Alaealine)


TASUB TEADA:

  • Täiskasvanute koolituse seadus – TäKS (jõustus 1.juuli 2015)

JÄRELVALVE

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi temaatilise haldusjärelevalve õiend – 06.05.2016