Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Jüri 42, Võru linn

tel 782 1426
Direktor Merike Ojamaa
E-post: vtg@vtg.edu.ee


1) Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, Tartu 50088
E-post hm@hm.ee
Telefon 735 0222
www.hm.ee

2) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.
kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.


Andmekaitsespetsialist – Sirje Peris – Võru Linnavalitsus

e-post: andmekaitse@voru.ee: kontakttelefon: 78 50 932

Kontaktisik Urmas Rööbing – urmas.roobing@voru.ee