Kursused Moodles

Informaatika 10. klassile.

Informaatika 11. klassile.

Kunstiõpetus

Eesti keel X klass I kursus

Eesti keel X klass II kursus

Kirjandus X klass – I kursus

Eesti keel XI klass III kursus

Eesti keel XI klass IV kursus

Kirjandus XI klass III kursus

Eesti keel XII klass V kursus

Eesti keel XII klass VI kursus

Kirjandus XII klass V kursus

 

Vajalik Moodle konto, mille saab luua siin!