Võru Täiskasvanute Gümnaasium võtab uusi õpilasi põhikooli– (vanus vähemalt 17) ja gümnaasiumiklassidesse.

Dokumentide vastuvõtt E-R 9-16 koolis Jüri 42.

Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust, passi koopia, kaks dokumendifotot.

Info tel 782 1426

——–

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord (pdf)

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpingute jätkamise taotlus (rtf, pdf)

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaseks vastuvõtu taotlus (rtf, pdf)