Võru Täiskasvanute Gümnaasium viib aastatel 2016 – 2018 läbi projekti ” Teisel ringil targaks Võrumaal”. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest. Projekti kogumaksumus on 151 927,35 eurot.

Projekti eesmärk on planeeritud tegevuste abil kaasata Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õppetöösse kahe aasta jooksul uusi õpilasi, tõsta kooli mainet reklaami ja kooli tutvustamise teel, luua tasandusõppe süsteem, luua e-õppe süsteem ja lastehoiu võimalus noortele emadele.

Projektiga soovitakse õppijate arvu suurendada, tugisüsteeme luues katkestajate arvu vähendada ja sellega ka lõpetajate arvu suurendada.