Hanketeade (pdf)

Hanke nimetus: „VTG mobiilne arvutiklass”

Hankija:

Võru Täiskasvanute Gümnaasium

Registri number: 75020121

Aadress: Jüri 42, Võru 65609

Kontaktisik (vastutav isik):

süsteemiadministraator Urmas Rööbing, 53402965, urmas.roobing@voru.ee

Hankemenetluse liik:

Lihtsustatud korras läbiviidav hange

Hankelepingu objekt:

Käesoleva hanke objektiks on Võru Täiskasvanute Gümnaasiumile 24 sülearvuti ja ühe laadimiskäru ostmine

Tehniline kirjeldus:

Lisas 1

Hankelepingu kogus ja kestus:

lepingu kestus: 3 kuud

Hankelepingu üldtingimused:

Hankija ei tee ettemakseid.

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:

Ei.

Osalemistingimused ja nõuded pakkujale:

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg:

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

Pakkumuse koostamine:

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumuste esitamine:

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile urmas.roobing@voru.ee

Pakkumus pealkirjastada „VTG mobiilne arvutiklass “

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 07.03.2019 kell 23:59.

Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid:

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium:

madalaim lõpphind

Ültingimused
1.    Iga seade ja selle komponent on uus (eelnevalt kasutamata) ja töötab tootja poolt ettenähtud viisil.

 • Tarnitav kaup peab olema eelneva kasutuseta ühte marki ja sama mudel.
 • Pakkumuses on ära toodud arvuti ja laadimiskäru nimetus ja mudel. Koos pakkumusega tuleb esitada toote spetsifikatsioon, mis võimaldab kontrollida pakutava toote vastavust tehnilisele kirjeldusele.
 • Kõik asjade eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks ja kasutamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada hanke lõppeesmärki, loeb hankija müügitehingu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
 • Pakkuja kohustuseks on ka need tegevused, mis ei ole hanke dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks.
 • Pakkuja peab hiljemalt toodete üleandmise vastuvõtmise akti allkirjastamisel hankijale üle andma toodete kasutus-, ohutus- ja hooldusjuhendid eesti keeles.

Õigusaktid ja normatiivid

 • Pakutavad seadmed peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele.

Hangitavate toodete kirjeldus ja garantiiaeg

 • Tooted peavad vastama hankija poolt esitatud kirjeldusele ja nõuetele. Kui hanke dokumentides on nimetatud kindlat kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu, tootmisviisi, standardit kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumit, tuleb vastavaid viiteid lugeda koos märkega „või sellega samaväärne”. Samaväärsusena mõistetakse samaväärse või parema funktsiooni või omaduse olemasolu tootel.
 • Pakkuja peab tagama sülearvutitele garantiiaja pikkusega kolm aastat ja laadimiskärule pikkusega kaks aastat.

Tarne ja paigalduse tingimused

 1. Pakkuja peab olema suuteline tooted hankijale üle andma hiljemalt 30 päeva jooksul alates hankija poolse tellimuse esitamisest.
 1. Pakkuja tarnib tooted aadressile Jüri 42, Võru linn.

Lisa 1

Sülearvutite spetsifikatsioon

Ostetavate toodete arv: 24 tk

Protsessor Intel i5 8. põlvkond Mobile 1,6 GHz või kõrgema baastaktsagedusega, kokku vähemalt 3 MB vahemälu
Muutmälu vähemalt 8 GB DDR4 2133 MHz, üks vaba mälupesa
Kõvaketas vähemalt 256 GB SSD, lugemiskiirus vähemalt 500 MB/s ja kirjutamiskiirus vähemalt 350 MB/s; MTBF vähemalt 1 500 000 tundi 
Multimeedia sisseehitatud graafikakaart, helikaart, kõlarid, mikrofon, veebikaamera (ekraani küljes) (720p)
Optiline seade Ei ole nõutud
Võrgukaardid sisseehitatud vähemalt 10/100/1000 Mb/s võrgukaart (WoL toega) (ei tohi olla arvuti korpusest väljaulatuv) ja integreeritud Wireless LAN (b/g/n/ac)
Kiipkaardi lugeja Eesti ID-kaardiga ühilduv sisemine seade (ei tohi olla USB põhine lahendus)
Sõrmistik pritsmekindel, eesti või nordic (taani, soome, norra, rootsi) asetusega (nordic asetusega klaviatuuri puhul peab kaasas olema pritsme- ja kulumiskindlad kleebised eesti tähestikuga)
Korpus tugevdatud korpus,  ekraanihinged metallist
Pesad Vähemalt kaks 3.0 USB pesa; vähemalt üks digitaalne monitori ühenduspesa (Display Port või HDMI); dokiliides; 4G mobiilse andmeside valmidus / WWAN 4G lisamise võimalus; Audio in/out (võib olla kombineeritud pesaga)
Toiteallikad liitium-ioon aku, kasutusaeg minimaalselt 8 h ja väline lisatoiteplokk (1 tk)
Müratase ekvivalentne müratase töörežiimil (protsessori koormus vähemalt 50%) ei tohi ületada helirõhu taset 33 dBA
Ekraan 14″ LED taustavalgustusega mitteläikiv, resolutsioon vähemalt 1920×1080
Kaal Koos akuga 2000 grammi või vähem
Usaldusväärse platvormi moodul TPM 2.0
Turvaluku pesa Nõutud
Ühilduvus peab ühilduma operatsioonisüsteemiga Windows 10 (1709) või uuemaga
Operatsioonisüsteem arvutil peab olema äriklassi operatsioonisüsteemi Windows 10 Pro EDU litsents
Draiverid Sülearvutite kõik draiverid peavad olema sertifitseeritud Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Labs) poolt.
BIOS BIOS peab võimaldama parooliga välistada arvuti kasutamise
Juhtmeta hiir Arvutiga peab kaasa tulema juhtmeta hiir tumedat värvi lasersensori ja kerimisnupuga, hiire ühendamine arvutiga USB juhtmevaba mooduli (dongle) abil
Garantiiaeg tootja osutatav kohapealne (on-site) garantiiteenindus vähemalt kolme aasta jooksul

KVALITEEDINÕUDED SÜLEARVUTITELE

 1. Sülearvuti peab olema komplekteerinud sama tootja. Tootjal peab olema arvutite tootmisprotsessile sertifikaat ISO 9001 või samaväärne kvaliteedisertifikaat;
  1. sülearvuti peab vastama Energy Stari või sellega samaväärsetele energiatõhususnõuetele (http://www.energystar.gov/ );
  1. sülearvuti peab vastama TCO Certified või sellega samaväärsetele IT toodete elutsükli sotsiaalse ja keskkonna vastutuse kriteeriumidele (http://tcodevelopment.com/tco-certified/);
  1. sülearvuti peab võimaldama kasutada Eesti jaoks kohandatud kooditabeleid ja keele ning kultuuri iseärasusi vastavalt standardile EVS 8:2008 “Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas”;
  1. sülearvuti ekvivalentne müratase peab vastama standarditele ISO 7779 ja ISO 9296;
  1. sülearvutil peab olema CE-vastavusmärgis  (http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/);
  1. sülearvuti peab olema komplekteeritud ühesugustest komponentidest;
  1. tarnitav sülearvuti peab olema tootja originaalpakendis ning neil ei tohi olla kasutamisele või kulumisele viitavaid tunnuseid;
  1. pakutava sülearvuti tootja peab omama Eestis sülearvutite hooldust ja remonti teostavat esindust või vähemalt ühte sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerit.

GARANTIITEENUSE MIINIMUMNÕUDED

 1. Sülearvuti garantiiremondi kestus ei tohi ületada 5 tööpäeva.
 2. Kui sülearvuti komponentides esineb garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, kuulub sülearvuti tasuta väljavahetamisele sama tootja samaväärse või parema sülearvuti vastu. Seega kuulub ühes ja samas sülearvutis mistahes kolme erineva komponendi või sama komponendi kolme tõrke korral väljavahetamisele kogu sülearvuti.

NÕUDED PAKKUMUSE TEHNILISELE KIRJELDUSELE

 1. pakutavate sülearvutite täpset nimetus/mudel;
 2. pakutavate sülearvutite tehnilist kirjeldust vähemalt samas detailsuses nagu on esitatud käesolevas tehnilises kirjelduses;
 3. garantiiteenuse kirjeldust;
 4. tarneaega päevades;
 5. sülearvutite tootja kinnitusi/sertifikaatide koopiaid kvaliteedinõuetele vastavuse kohta;
 • hooldus- ja remondipartneri(te) kontaktandmeid.


Laadimiskäru spetsifikatsioon

Ostetavate toodete arv: 1 tk.

Üldnõuded

 1. Seade peab sobima Eesti elektritoitega (AC 230V).
  1. Seade peab olema ühilduv ilma lisaadapteriteta schuko-pistikutega (europistik).
  1. Kõik seadmed on uued (eelnevalt kasutamata) ja töötama tootja poolt ettenähtud viisil.
  1. Seade peab olema mõeldud vähemalt 24 sülearvuti samaaegseks laadimiseks.
  1. Sülearvutite ladustamise jaoks mõeldud lahtrid/sahtlid peavad sobima vähemalt 14“ suuruse ekraaniga sülearvutitele.

Tehnilised nõuded laadimiskärudele

Turvalisus Peab olema lukustatava uksega.Laadimiskäru nurgad peavad olema ümarad.
Laadimine Laadimiskäru peab olema vooluvõrku ühendatav ühe kaabli abil.Laadimiskäru peab sülearvutite laadimist alustama viitega gruppide kaupa, et vältida ülepinget.
Jahutus 2.3.1   Laadimiskärul peab olema ventilatsioon, mis käivitub laadimiskäru uste sulgemisel või ventilatsiooni avad, mis tagavad piisava õhuliikumise sülearvutite laadimise ajal.
Ergonoomika Lukustusfunktsiooniga rattad.Rattad peavad võimaldama ja olema mõeldud igapäevaseks laadimiskäru liigutamiseks kitsastes tingimistes.Laadimiskärul peab olema vähemalt kaks tõstmiseks mõeldud käepide/sanga.Sülearvutite laadijate ühendamiseks mõeldud kaablid peavad olema kaablisuunajatega juhitud ja turvatud.Sülearvutid ja nende toiteplokid peavad olema üksteisest eraldatud vaheseina, lahtri vms abil.
Mõõtmed 2.5.1    Maksimaalselt 950mm (laius) x 550mm (sügavus) x 1100mm (kõrgus)
Värvus 2.7.1     Laadimiskäru korpus ja uksed peavad ühte tooni (nt heledad või tumedad).
Garantiiaeg Minimaalselt kaks aastat.  Garantiiremondi kestus ei tohi ületada 7 tööpäeva.
Kvaliteedinõuded   Laadimiskärude tootjal peab olema laadimiskärude tootmisprotsessile sertifikaat ISO 9001 või samaväärne kvaliteedisertifikaat; Laadimiskärud peavad olema „CE marking“ sertifitseeritud (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single‐marketgoods/cemarking/about‐ce‐marking/index_en.htm);