Kõik praegused ja tulevased Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õppijad on oodatud jätkama õpingud Võrumaa Kutsehariduskeskuse üldhariduse õppetooli juures alates 1. septembrist 2020.

Avaldusi võtame vastu mõlemas koolis – nii Võrus Jüri tänavas kui Väimelas.

Rohkem infot siin:

https://www.vkhk.ee/et/vastuvott-0