Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium  4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik 

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

  1. Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 

11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.  

Riigieksamite ajad on järgmised:  

  1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;  

  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;  

  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1.–3. juuni 2020. a;   

  4) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a.  

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.   

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik 

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

  1. Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 

11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.  

  • Kui õpilasel on olemas eesti keele B2 ja/või C1 tasemetunnistus, siis pole tal tarvis sooritada eesti keel teise keelena riigieksamit. Kool ei pea SA-le Innove saatma õpilase eesti keele oskuse tunnistust ega tunnistuse koopiat.  Õpilane teatab oma  eesti keel teise keelena riigieksami (B2) tühistamisest  ülaltoodud viisil 11. maiks 2020. 
  • Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.