Vastavalt Võru Linnavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkuleppele 17.10.2019 nr 9.1-1.3/19/3809-2 tagatakse alates

1. septembrist 2020 Võrumaa Kutsehariduskeskuses põhi- ja üldkeskhariduse omandamise võimalused kõikidele praegustele Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastele ning avatakse vastuvõtt ka uutele õppijatele.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus § 80 lg 3
Lisa: 22.01.2020 otsus nr 1 1-l lehel.

VÕRU LINNAVOLIKOGU OTSUS – 22.01.2020 nr 1